Često postavljana pitanja

Razlika u kvalitetu i načinu rada ne postoji. Online učionica na platformi koju mi koristimo izgleda kao prava učionica – nastavnika vidite i čujete, možete da postavljate pitanja, razgovarate i sarađujete sa drugim polaznicima, dostupni su Vam svi materijali, uključujući i audio i video.


Prednosti online učionice su:

 1. bezbednost,
 2. manje vremena utrošenog na putovanje,
 3. upoznavanje sa online načinom rada.

Prednosti prave učionice su:

 1. bliži kontakt sa nastavnicima i drugim polaznicima,
 2. gostoprimstvo po kome je BeoLingua poznata.

Ova odluka zavisi od Vaših potreba i ciljeva koje ste sebi zadali.


Iskustvo nam pokazuje da je za uspešno poslovanje i napredovanje na poslu znanje engleskog jezika neophodno. Ukoliko Vam je engleski potreban za zaposlenje ili za komunikaciju na sadašnjem poslu, onda svakako treba da se odlučite za poslovni kurs. Na njemu ćete savladati strukture i vokabular neophodan za neometanu pisanu i usmenu komunikaciju na poslu, usavršiti elemente poslovne kulture, i uvežbavati najčešće situacije na poslu.


Možete se upisati na Opšti poslovni kurs ili na kurs za Vašu specifičnu oblast:

 1. Engleski za pravo
 2. Engleski za finansije i računovodstvo
 3. Engleski za IT i telekomunikacije
 4. Engleski za prodaju i nabavke
 5. Engleski za marketing
 6. Engleski za ugostiteljstvo i hotelijerstvo
 7. Engleski za medicinu
 8. Engleski za ljudske resurse (HR)

Ako Vam je engleski potreban za nastavak školovanja u inostranstvu, ili za lična interesovanja i razvoj, pravi izbor za Vas je neki od kurseva opšteg engleskog.

Realno, to nije moguće. U periodu od nekoliko nedelja, neko ko ranije nije učio engleski može da nauči određen broj fraza i reči, ali ne može da usvoji neophodne jezičke strukture. To znači da stečeno znanje ne može da iskoristi u komunikaciji u stvarnom životu, ukoliko nisu potpuno iste kao one koje je radio na času, što znači da ume da ponovi naučenu rečenicu, ali ne ume da je prilagodi situaciji. Da bi se bilo koji jezik naučio, potrebno je više i vremena i truda.


U našoj školi početnik posle 20 dana učenja ume da se u stvarnoj situaciji upozna sa nekim, da da osnovne informacije o sebi i svojoj porodici (starost, zanimanje, adresa, interesovanja), kao i da za iste informacije pita svog sagovornika. Takođe, nauči priličan broj naziva predmeta, boje i brojeve do 100. To je odličan početak učenja engleskog jezika.

Prva mogućnost je da su nazivi tečajeva različiti, a da se zapravo radi o istom nivou. Međutim, moguće je i da je testiranje u drugoj školi obavila osoba koja nema dovoljno iskustva i ne zna šta koji nivo podrazumeva.


Takođe, postoji mogućnost da je izvršeno samo pismeno testiranje zaokruživanjem koje ne daje pouzdanu sliku znanja. Na žalost, česta je i situacija da se polaznik svrstava u već formiranu grupu koja ne odgovara u potpunosti njegovom nivou znanja, a zbog smanjenja troškova poslovanja.


Mi ne pravimo kompromise na uštrb kvaliteta, već se u takvoj situaciji uvek odlučujemo za više grupa sa manje polaznika kako bi razvrstavanje po grupama bilo što preciznije.

Našim predavačima engleski nije maternji jezik, već su veoma pažljivo odabrani i obučeni i u stanju da efikasno prenesu znanje svojim đacima. Iako se mit o native speaker predavačima često koristi u reklamne svrhe, treba imati na umu da nije dovoljno da je predavaču neki jezik maternji – zamislite sebe kako objašnjavate strancu na primer promenu imenica po padežima u srpskom jeziku.


Ukoliko neko poznaje jezik, ne znači da je u stanju i da ga predaje. Da bi neki predavač bio dobar, mora da poseduje odlično znanje jezika, ali i uvid u njegovu strukturu, kao i da dobro poznaje modernu metodiku nastave i programe koje koristi, kako bi mogao da predvidi i izbegne sve moguće poteškoće u napredovanju svojih đaka. Kao i u ostalim profesijama, i u ovom poslu su neophodni stručnost, znanje i iskustvo.

Svi tečajevi u BeoLingui su konverzacijski, što znači da na svakom času svakog nivoa intenzivno govorite engleski. Ako pod konverzacijskim tečajevima podrazumevate tečajeve najvišeg nivoa na kojima se održava stečeno znanje, naša ponuda obuhvata sve nivoe, uključujući i pripreme za Proficiency (CPE).

Mi uvek preporučujemo grupu, jer je komunikacija u grupi življa, podsticajnija i približnija realnoj situaciji. Naravno, grupa treba da je mala i da svi polaznici budu istog nivoa znanja. Individualnu nastavu preporučujemo onima koji zbog ograničenja u svom vremenu ne mogu da se priključe grupi.

Na kraju svakog tečaja se dobija sertifikat škole sa ocenom usmenog i pismenog izražavanja, kao i komentarom profesora i preporukom za dalji rad.

U našoj školi insistiramo na tome da svaki polaznik već na prvom času govori engleski.

Nakon završenog Srednjeg 2 nivoa, u stanju ste da sasvim uspešno razgovarate na bilo koju temu, ali mi smatramo da je Viši 1 pravi cilj za odrasle polaznike.

CEF je skraćenica od The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike. Šest CEF nivoa su prihvaćeni kao standard za procenu jezičkog znanja pojedinca na ovom kontinentu. U BeoLingui su svi nivoi usklađeni sa CEF-om.


Na linku u nastavku možete pronaći zvanične deskriptore za svaki CEF nivo, pomoću kojih možete da sami preliminarno procenite na kom nivou je Vaše znanje engleskog jezika: CEF nivoi.